Despre noi

VIZIUNEA:  “A EDUCA ESTE MAI GREU DECÂT A STUDIA. DE ACEEA SUNT PUŢINI EDUCATORI ÎN MULŢIMEA DE ÎNVĂŢAŢI.” – Vasile Conta

MISIUNEA“EDUCAŢIA ESTE SINGURA NOBLEŢE CARE ÎI DISTINGE PE OAMENI.” – J. Hermite

Vârste copii: 3 – 6 ani;

Personal didactic: 22 cadre didactice titulare (dintre care 19 cu studii superioare, profesori pentru învăţământ primar şi preşcolar).

Activităţile opţionale sunt susţinute de profesori calificaţi, cu numeroase performanţe în domeniu.

Programul de funcţionare:

8.00 – 13.00

7.00 – 17.00

Tarife: 15 lei pe zi – hrana copilului;

Personal didactic: 22 cadre didactice titulare (dintre care 19 cu studii superioare, profesori pentru  învăţământ primar şi preşcolar),

10 îngrijitoare;

Grupe copii: 12 grupe; 10 grupe cu program prelungit (2 grupe mici, 3 grupe mijlocii, 5 grupe mari), 2 grupe cu program normal (1 grupă mică-mijlocie + 1 grupă mare);

Spaţii (săli): 12 săli de grupă (4 cu triplă funcţionalitate, 8 cu dublă funcţionalitate) – fiecare sală are câte un calculator conectat la internet, televizor, MP3 player.

Curte exterioară (loc de joacă);

Activităţi educative: domeniu limbă şi comunicare, domeniu ştiinţă (matematică şi cunoaşterea mediului), om şi societate (educaţie pentru societate şi activităţi practice), domeniu psiho-motric (educaţie fizică), domeniu estetic-creativ (muzică, desen)

Activităţi opţionale: limba engleză, limba germană, dans sportiv, karate, pian, (lista de opţionale se stabileşte împreună cu părinţii)

Mancarea se găteşte zilnic în bucătăria proprie;
Personal medical: asistenţă medicală permanentă, medic pediatru care vine în fiecare săptămână în grădiniţă; profesor consilier şi logoped (2 zile/săptămână)

Siguranta: paza non-stop; 2 paznici pe zi